poniedziałek, 19 listopada 2012

Odmiana czasowników włoskich w I koniugacji


Odmiana czasowników włoskich w I koniugacji, czyli czasowników kończących się na -are na przykładzie poniższych czasowników:

parlare - mówić                                /fr. parler/
abitare - mieszkać, żyć                     /fr. habiter/
arrivare - przyjeżdżać, przybywać    /fr. arriver/


                parlare                     abitare             arrivare

io             parlo                         abit                 arrivo
tu             parl                         abit                  arrivi
lui/ lei       parl                        abit                 arriva

noi          parliamo                   abitiiamo             arriiviamo
voi          parlate                      abitate                arrivate
loro        parlano                      abitano               arrivanoPrzykładowe zdania po włosku: 

1. Io parlo Italiano. 
Mówię po włosku.


2. Parla con lei. 
Porozmawiaj z nią.

3. Parla con il poliziotto.
Rozmawia z policjantem.  

4. Voi parlate in inglese.
Mówicie po angielsku.

5. Noi abitiamo in un paradiso.
Żyjemy w raju.

6. Pierre abita a Parigi.
Pierre mieszka w Paryżu. 

7.  Abiti qui a Roma?
Czy mieszkasz tutaj w Rzymie?


8. Loro arrivano domani.
Oni przyjeżdżają jutro.

9. Arrivo domani elle 8.
Przyjadę jutro o 8.

10. Arriviamo domani elle 8.
Przyjedziemy jutro o 8.

11. Arriva in macchina o in treno?
Czy przyjedzie samochodem, czy pociągiem?


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz